Automobilové pracovné plošiny (9)

pracovná výška : 70 m 
stranový dosah : 34 m 
nosnosť koša : 360 kg 
otoč koša : 2 x 45 °
pohon : 8x4

pracovná výška : 55 m
stranový dosah : 24 m
nosnosť koša : 440 kg
otoč koša : 2 x 80 °
pohon : 8x8

pracovná výška : 42,2 m
stranový dosah : 25 m
nosnosť koša : 265 kg
otoč koša : 2 x 45 °
pohon : 6 x 6

pracovná výška : 33 m
stranový dosah : 18 m
nosnosť koša : 400 kg
otoč koša : 2 x 60 °
pohon : 6x4x4

pracovná výška : 30,9 m
stranový dosah : 18 m
nosnosť koša : 200 kg
otoč koša : 2 x 45 °
pohon : 4x4

pracovná výška : 26,5 m
stranový dosah : 18 m
nosnosť koša : 265 kg
otoč koša 2 x 45 °
pohon 4x2

pracovná výška : 21 m
stranový dosah : 10 m
nosnosť koša : 200 kg
otoč koša : 2 x 45 °
pohon : 4x2

pracovná výška : 18,9 m
stranový dosah : 13 m
nosnosť koša : 265 kg
otoč koša : pevný
pohon : 4x4

pracovná výška : 16,3 m
stranový dosah : 11,7 m
nosnosť koša : 200 kg
otoč koša : pevný
pohon 4x2